Digitalizace žene firemní výdělky nahoru

Digitalizace | |

Digitalizace žene firemní výdělky nahoru

Firmy, kterým se mimořádně daří adaptovat na moderní trendy – a úspěšně využívat technologie k podpoře a zajištění vlastního růstu – sdílejí určité charakteristiky, jež jim v podnikání pomáhají a v konečném důsledku přispívají k lepším hospodářským výsledkům daných subjektů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu EY Tech Horizon o vývoji digitální transformace. Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak daleko podniky s transformací své činnosti pokročily, potažmo jakým způsobem technologie do svých obchodních a firemních procesů začleňují.


Pokud jde o konkrétní znaky a postupy, jimiž se vedoucí společnosti vyznačují a dokáží z nich profitovat, identifikovali autoři studie následující šestici zásad:

►   důraz na zákazníky jako záležitost prvořadého významu,

►   intenzivní využívání umělé inteligence (AI) k podpoře růstu,

►   zavádění inovačních řešení do pracovních prostředí i partnerství,

►   motivování schopných pracovníků prostřednictvím nových podnětů a strategií,

►   uplatňování řídících plánů pro moderní technologie,

►   rozvoj inovací na základě dostupných dat a flexibilního přístupu.

Ukázalo se, že prosperující podniky v jednotlivých odvětvích jsou s digitální transformací výrazně dále, z uplatňovaných technologických inovací mají značný finanční užitek a snaží se také prosazovat transformační kulturu. Naproti tomu ostatní společnosti musí v transformačním úsilí přidat, více se orientovat na technologické novinky i budování odpovídajících obchodních a tržních podmínek.

Pro účely hodnocení transformativního potenciálu firem jsme analyzovali celkem tři finanční ukazatele, tj. tržby, hrubý zisk a ukazatel EBITDA , na bázi složené roční míry růstu (CAGR)  pro pětileté období, z čehož vyplynula následující zjištění:

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 50 %) dosáhnou ročního růstu EBITDA o více něž 15 %,

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 45 %) zaznamenají roční růst tržeb přesahující 10 %,

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 26 %) navýší svůj roční hrubý zisk o více než 10 %.

Z velkých společností považuje vlastní pokroky na poli digitální transformace za dostatečné, případně svou iniciativu v této oblasti za plně funkční a optimalizovanou celkem 44 % respondentů. Mezi startupy – firmami starými maximálně pět let, jimž je vlastní dynamický přístup a také vznikly již v éře cloudu – plánuje procesy, na nichž jejich podnikání stojí, v následujících dvou letech radikálně změnit až 83 % zúčastněných. Cíl mají jasný: udržet krok s konkurencí a reagovat na vývoj trhu.

V kategorii korporací se na špici transformačního úsilí drží Evropa, kde se transformační plány daří plnit 53 % dotazovaných firem, následuje asijsko-pacifický region (47 %) a Severní a Jižní Amerika (35 %). Z hlediska odvětví jsou s transformací nejdále spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Příliš pozadu nezůstává ani sektor energetiky (45 %) či finančních služeb (44 %).

Firmy s nejvýraznějším transformativním potenciálem se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, prioritně však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %). V souvislosti se zaváděním moderních technologií a jejich řízením hodlá odpovídající řídící funkci patřičně revidovat 43 % účastníků, pouze 15 % pak svou stávající správu nových technologií pokládá za dostatečnou.

Více než polovina (58 %) vedoucích pracovníků odpovědných za správu technologií je přesvědčena, že odborníků, kteří by tempo transformace pomohli urychlit, se všeobecně nedostává. Stejný názor zastává i 59 % manažerů ostatních úseků. Aby chybějící kapacity eliminovaly, uchylují se podniky k celé řadě opatření.

Prostřednictvím nejrůznějších odměn a výhod se například snaží své lidi motivovat, aby si potřebné znalosti doplnili sami (59 %), případně pořádají povinná školení pro všechny zaměstnance (56 %). Necelá polovina (46 %) respondentů musí údajně nejprve zjistit, jaké odbornosti stávajícímu personálu chybí, a přibližně stejné procento dotázaných uvažuje, že adekvátně upraví příslušné náborové procesy.


Úvodní foto: Fotolia © alexmak


Články z rubriky

Do pěti let budou 5G sítě používat téměř tři miliardy lidí"

Společnost Ericsson očekává, že do konce roku 2020 dosáhne celosvětový počet uživatelů 5G sítí 190 milionů a do konce roku 2025 až 2,8 miliardy.
více »


Covid-19 pomohl nastartovat digitální transformaci pojišťoven"

Accenture ČR poskytlo svůj náhled na to, jak Covid-19 efektivně urychlil nástup digitální transformace do pojišťovnictví v naší zemi.
více »


Průzkum: 5G je na cestě, operátoři myslí hlavně na zabezpečení"

Průzkum BPI Network ukazuje, že operátoři s ohledem na síťový provoz 5G, dramatický nárůst připojených zařízení a nové možnosti kritického využití přehodnocují zabezpečení.
více »


Ropou financované město budoucnosti vprostřed pouště"

Spojené arabské emiráty jsou bohatým státem, takže si mohou dovolit i poněkud šílené projekty. Jedním z nich je proklamované "město budoucnosti" Masdar, ležící jen několik desítek kilometrů daleko...
více »


Kontinent startupů: Evropa nesmí zaspat"

Evropa má vše, co potřebuje k tomu, aby se mohla znovu propracovat do popředí světa technologií.
více »


Související články


Tagy

digitalizace umělá inteligence transformace zick obchod technologie

Komentáře