Digitalizace žene firemní výdělky nahoru

Digitalizace | |

Digitalizace žene firemní výdělky nahoru

Firmy, kterým se mimořádně daří adaptovat na moderní trendy – a úspěšně využívat technologie k podpoře a zajištění vlastního růstu – sdílejí určité charakteristiky, jež jim v podnikání pomáhají a v konečném důsledku přispívají k lepším hospodářským výsledkům daných subjektů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu EY Tech Horizon o vývoji digitální transformace. Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak daleko podniky s transformací své činnosti pokročily, potažmo jakým způsobem technologie do svých obchodních a firemních procesů začleňují.


Pokud jde o konkrétní znaky a postupy, jimiž se vedoucí společnosti vyznačují a dokáží z nich profitovat, identifikovali autoři studie následující šestici zásad:

►   důraz na zákazníky jako záležitost prvořadého významu,

►   intenzivní využívání umělé inteligence (AI) k podpoře růstu,

►   zavádění inovačních řešení do pracovních prostředí i partnerství,

►   motivování schopných pracovníků prostřednictvím nových podnětů a strategií,

►   uplatňování řídících plánů pro moderní technologie,

►   rozvoj inovací na základě dostupných dat a flexibilního přístupu.

Ukázalo se, že prosperující podniky v jednotlivých odvětvích jsou s digitální transformací výrazně dále, z uplatňovaných technologických inovací mají značný finanční užitek a snaží se také prosazovat transformační kulturu. Naproti tomu ostatní společnosti musí v transformačním úsilí přidat, více se orientovat na technologické novinky i budování odpovídajících obchodních a tržních podmínek.

Pro účely hodnocení transformativního potenciálu firem jsme analyzovali celkem tři finanční ukazatele, tj. tržby, hrubý zisk a ukazatel EBITDA , na bázi složené roční míry růstu (CAGR)  pro pětileté období, z čehož vyplynula následující zjištění:

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 50 %) dosáhnou ročního růstu EBITDA o více něž 15 %,

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 45 %) zaznamenají roční růst tržeb přesahující 10 %,

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 26 %) navýší svůj roční hrubý zisk o více než 10 %.

Z velkých společností považuje vlastní pokroky na poli digitální transformace za dostatečné, případně svou iniciativu v této oblasti za plně funkční a optimalizovanou celkem 44 % respondentů. Mezi startupy – firmami starými maximálně pět let, jimž je vlastní dynamický přístup a také vznikly již v éře cloudu – plánuje procesy, na nichž jejich podnikání stojí, v následujících dvou letech radikálně změnit až 83 % zúčastněných. Cíl mají jasný: udržet krok s konkurencí a reagovat na vývoj trhu.

V kategorii korporací se na špici transformačního úsilí drží Evropa, kde se transformační plány daří plnit 53 % dotazovaných firem, následuje asijsko-pacifický region (47 %) a Severní a Jižní Amerika (35 %). Z hlediska odvětví jsou s transformací nejdále spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Příliš pozadu nezůstává ani sektor energetiky (45 %) či finančních služeb (44 %).

Firmy s nejvýraznějším transformativním potenciálem se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, prioritně však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %). V souvislosti se zaváděním moderních technologií a jejich řízením hodlá odpovídající řídící funkci patřičně revidovat 43 % účastníků, pouze 15 % pak svou stávající správu nových technologií pokládá za dostatečnou.

Více než polovina (58 %) vedoucích pracovníků odpovědných za správu technologií je přesvědčena, že odborníků, kteří by tempo transformace pomohli urychlit, se všeobecně nedostává. Stejný názor zastává i 59 % manažerů ostatních úseků. Aby chybějící kapacity eliminovaly, uchylují se podniky k celé řadě opatření.

Prostřednictvím nejrůznějších odměn a výhod se například snaží své lidi motivovat, aby si potřebné znalosti doplnili sami (59 %), případně pořádají povinná školení pro všechny zaměstnance (56 %). Necelá polovina (46 %) respondentů musí údajně nejprve zjistit, jaké odbornosti stávajícímu personálu chybí, a přibližně stejné procento dotázaných uvažuje, že adekvátně upraví příslušné náborové procesy.


Úvodní foto: Fotolia © alexmak


Články z rubriky

Strojové učení se stává dostupným díky open source"

Se zrychlující se digitalizací shromažďují firmy stále větší množství dat. Podívat se na ně očima stroje pak může přinést větší vhled do vlastního byznysu i objevování nečekaných příležitostí....
více »


Microsoft vyvíjí nové technologie na detekci deepfake videí"

Deepfake videa, velmi věrohodně vypadající videa, která upravují obsah tak, aby seděl do kontextu, který tvůrce chce, jsou velkým problémem moderního digitálního světa.
více »


Cveto Gašperut: Pokrytí 5G sítí v Česku zlepší aukce kmitočtů v 700MHz pásmu"

Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s country managerem firmy Ericsson v České republice, Cveto Gašperutem.
více »


Výhody hybridního multicloudu"

Dáváte aplikace, mikroslužby nebo třeba modely strojového učení na jediný veřejný cloud? Pozor, ne tak rychle.
více »


Investice do 5G sítě klesají, i vlivem pandemie"

Stejně jako celý technologický svět se i výstavba infrastruktury k novému bezdrátovému standardu o něco pozdrží.
více »


Související články


Tagy

digitalizace umělá inteligence transformace zick obchod technologie

Komentáře