Dell Technologies: Rok 2020 bude milníkem ve vývoji technologií

Digitalizace | |

Dell Technologies: Rok 2020 bude milníkem ve vývoji technologií

Podniky by měly věnovat pozornost zjednodušování a automatizaci IT infrastruktury, cloudovým modelům spotřeby či novým možnostem, jež přinese konektivita 5G. Důležité bude i stanovovat si cíle s ohledem na trvale udržitelné inovace.


Společnost Dell Technologies představila své predikce na rok 2020, ve kterém upozorňuje na přelomové technologie a trendy, jež budou udávat tón vývoje v následující dekádě. Jádrem většiny inovací a pokroků budou podle Dellu hlavně velké objemy dat.

Je načase zjednodušit IT

Dell uvádí, že pro podnikům často chybí ucelený přehled o datech a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je. Důvodem je přílišné množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře.

Proto naznačuje, že viditelnost dat se v roce 2020 stane jednou z nejvyšších priorit pro IT manažery. Zjednodušení a automatizace IT infrastruktury a konsolidace systémů a služeb do komplexních řešení by měly podnikům pomoci urychlit digitální transformaci.

Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb pak podle Dellu otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů? Běžná věc

Společnost dále předpovídá, že v letošním roce dojde k realizaci myšlenky, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe.

Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou podle Dellu hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost.

Experti však upozorňují, že privátní cloudy nepoběží v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází.

Bezpečnost a ochrana dat pak podle predikce společnosti Dell bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, a to zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes.

Placení podle reálné (s)potřeby

Dell dále uvádí, že jednou z největších překážek manažerů IT, kteří řídí transformaci, jsou dostupné prostředky. Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů.

Proto získávají na oblibě řešení SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu. V této souvislosti lze podle spoelčnosti očekávat, že se rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS).

Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojového učení.

Edge computing už není na okraji zájmu

Edge computing se podle Dellu objevuje na mnoha místech a bude se rozrůstat spolu s podnikem a s tím, jak bude firemní IT poskytovat potřebnou infrastrukturu. Tomu pomůžou i nové možnosti nabízené konektivitou 5G.

Dell dodává, že SD-WAN a softwarově definovaná síťová řešení obecně se stávají jádrem komplexních infrastrukturních IT řešení zajišťujících rychlé a bezpečné přesuny datově náročných pracovních zátěží mezi okrajem sítě, datovými centry a cloudovými prostředími.

Otevřená síťová řešení tak podle Dellu převáží nad proprietárními. Podniky si totiž uvědomí, že způsob, jak úspěšně spravovat a chránit data v dlouhodobém horizontu, vyžaduje flexibilitu a agilitu, jakou může nabídnout pouze síť založená na otevřeném softwaru.

Inteligentní zařízení mění způsob práce a spolupráce

Odborníci společnosti dále uvádí, že přestože inovace v oblasti osobních počítačů každoročně posouvají hranice zážitků, skutečná revoluce se však odehrává spíše uvnitř. Zásluhu na tom mají zejména softwarové aplikace využívající AI a strojové učení.

Dell naznačuje, že další pokroky v této oblasti promění osobní počítače v ještě chytřejší zařízení usnadňující spolupráci. Budou schopné optimalizovat spotřebu a výdrž baterie tak, aby byl k dispozici dostatek energie pro nejproduktivnější části dne.

Podle společnosti dokáží i samy odstraňovat některé problémy, případně požádat o opravu. To bude představovat výrazný nárůst spokojenosti a produktivity jak na straně koncových uživatelů, tak na straně IT oddělení, které jim poskytuje podporu.

Inovace ruku v ruce s trvalou udržitelností

Dell v neposlední řadě uvádí, že v centru pozornosti budou i nadále stát trvale udržitelné inovace. Inovace do opětovného využití výrobků, recyklace a inovací v uzavřeném cyklu tak porostou i v následujících letech.

Společnost v této souvislosti dodává, že v rámci svých ekologických cílů chce za každý prodaný výrobek jeden odpovídající výrobek recyklovat. Dále se chce zaměřit na oběhové hospodářství a zajistit, aby 100 % jejích obalových materiálů bylo recyklovaných nebo pocházelo z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Dell Technologies


Úvodní foto: © atanas.dk - Fotolia.com


Články z rubriky

5G sítě sotva existují a už se zbrojí na 6G"

Evropský výzkumný projekt DAEMON se zabývá vývojem a implementací vylepšení k architektuře mobilních sítí, stejně jako vylepšení budoucích 6G systémů pomocí pokročilých modelů umělé inteligence....
více »


Veřejný sektor nezvládá využít AI"

Už 30 % západoevropských organizací veřejného sektoru používá AI řešení. Ve střední a východní Evropě jsou to ale pouhá tři procenta. Průzkum European Tech and Industry Pulse Survey provedla společnost...
více »


Mají smysl 5G telefony a notebooky? Raději ještě počkejte"

Mobilů a laptopů kompatibilních s novou sítí 5G je už celá řada. Má ale opravdu smysl je kupovat už teď?
více »


Strojové učení se stává dostupným díky open source"

Se zrychlující se digitalizací shromažďují firmy stále větší množství dat. Podívat se na ně očima stroje pak může přinést větší vhled do vlastního byznysu i objevování nečekaných příležitostí....
více »


Microsoft vyvíjí nové technologie na detekci deepfake videí"

Deepfake videa, velmi věrohodně vypadající videa, která upravují obsah tak, aby seděl do kontextu, který tvůrce chce, jsou velkým problémem moderního digitálního světa.
více »


Související články


Tagy

Dell Technologies predikce 2020 cloud kyberbezpečnost umělá inteligence AI strojové učení automatizace IT 5G esge comp

Komentáře