Covid-19 pomohl nastartovat digitální transformaci pojišťoven

Digitalizace | |

Covid-19 pomohl nastartovat digitální transformaci pojišťoven

Accenture ČR poskytlo svůj náhled na to, jak Covid-19 efektivně urychlil nástup digitální transformace do pojišťovnictví v naší zemi.


Pandemie covid-19 je globální krizí, která zásadním způsobem narušila ekonomiku. Zasahuje také nutně do pojišťovnictví, a to více než krize předchozí. Celé odvětví musí reagovat na turbulentní vývoj a následný dopad na zaměstnance, zákazníky i celou společnost.

„Pojišťovny jsou podobně jako bankovní sektor na začátku krize v relativně dobré výchozí pozici. Aby však celou situaci dobře zvládly a vytvořily si odolnou strukturu pro krize další, je třeba, aby provedly důslednou digitalizaci svých procesů, inovovaly své obchodní i provozní modely a vytvořily tak nové podmínky pro svůj další růst,“ říká Jiří Sobola, Managing Director Accenture ČR pro oblast pojišťovnictví. „Zákazníci navíc porovnávají poskytovanou úroveň služeb a technického zázemí pojišťoven s digitálními lídry, jako jsou Google, Amazon či Facebook. Proto lze očekávat pokračující tlak na inovaci a digitalizaci,“ dodává.

Přijetí koncepce otevřeného pojišťovnictví prostřednictvím přístupu založeného na vytváření ekosystémů a sdílené platformě, bude vyžadovat nové formy spolupráce, které umějí sdílet data a zkušenosti pro vytváření nových služeb řešících potřeby zákazníků. Pojišťovny by se podle odborníků z Accenture neměly bát, měly by převzít iniciativu a tyto formy spolupráce přijímat.

Mezi podniknuté kroky by měly patřit:

  • Zajistit účinnou podporu vztahů s dodavateli a B2B partnery. Rozvíjet nové obchodní procesy tak, aby se efektivně přizpůsobily novým typům spolupráce a aktuální formě rozhodování.

  • Technologie využívat k oslovení stávajících i nových trhů, protože stále více zákazníků digitální prostředí vyžaduje a vyhledává.

  • Analyzovat své současné externí výdaje a upřednostnit investice, které pomohou snížit provozní náklady a zlepšit provozní účinnost v nejbližším období.
  • Využívat pokročilou analytiku ke zvýšení efektivity provozu a podpoře vzdálené pracovní síly; případně také přizpůsobení produktové a distribuční strategie.
  • Vytvořit takové podmínky pro práci, aby lidé mohli pracovat vzdáleně pomocí profesionálních nástrojů pro digitální spolupráci.
  • Přizpůsobit se měnícím se globálním a místním podmínkám tím, že vyjdou vstříc individuálním potřebám klientů. Jednat transparentně a s pochopením.


Úvodní foto: Adobe Stock


Články z rubriky

5G sítě sotva existují a už se zbrojí na 6G"

Evropský výzkumný projekt DAEMON se zabývá vývojem a implementací vylepšení k architektuře mobilních sítí, stejně jako vylepšení budoucích 6G systémů pomocí pokročilých modelů umělé inteligence....
více »


Veřejný sektor nezvládá využít AI"

Už 30 % západoevropských organizací veřejného sektoru používá AI řešení. Ve střední a východní Evropě jsou to ale pouhá tři procenta. Průzkum European Tech and Industry Pulse Survey provedla společnost...
více »


Mají smysl 5G telefony a notebooky? Raději ještě počkejte"

Mobilů a laptopů kompatibilních s novou sítí 5G je už celá řada. Má ale opravdu smysl je kupovat už teď?
více »


Strojové učení se stává dostupným díky open source"

Se zrychlující se digitalizací shromažďují firmy stále větší množství dat. Podívat se na ně očima stroje pak může přinést větší vhled do vlastního byznysu i objevování nečekaných příležitostí....
více »


Microsoft vyvíjí nové technologie na detekci deepfake videí"

Deepfake videa, velmi věrohodně vypadající videa, která upravují obsah tak, aby seděl do kontextu, který tvůrce chce, jsou velkým problémem moderního digitálního světa.
více »


Související články


Tagy

Accenture pojišťovnictví digitalizace digitální transformace B2B finančnictví banky

Komentáře