Co se děje uvnitř domu

Digitalizace | |

Co se děje uvnitř domu

Wi-Fi signál a techniky umělé inteligence výzkumníkům umožňují překonat překážky a vidět skrze stěny. Máme se do budoucna obávat špehování a ztráty soukromí?


Počítačové zpracování obrazu již dnes vykazuje úspěchy, které na laiky dělají dojem. Chceme-li rozpoznávat lidské obličeje či objekty, software dokonce dosahuje lepších výsledků než člověk. Další vítězství nad lidskými smysly je na obzoru – výzkumníci uvedli systém, s jehož pomocí se mohou podívat, co se děje za zavřenými dveřmi vašeho bytu.

Na rozdíl od lidí se počítače neomezují na malý výsek z elektromagnetického spektra. Tyto nástroje mohou využít rádiové vlny, které pronikají skrze stěny a jiné překážky, avšak odrážejí se od lidských těl. Postavy vytvářejí při šíření těchto vln rušení, které je tak činí „viditelnými“.

Jak daleko jsou tyto systémy pro „spatření neviditelného“, které zároveň začínají spolupracovat s technikami umělé inteligence a hlubinného učení, a stávají se čím dál tím mocnějšími? Neznamená jejich nasazení hrozbu pro naše soukromí, protože policie bude mít díky moderním technologiím přehled o tom, co se děje za zdánlivě neproniknutelnými stěnami našich příbytků?

Podobné techniky chce využívat i česká armáda. Speciální jednotky Armády ČR jsou i přes špičkový výcvik v budovách takříkajíc „slepé“. I přes různé kamerové systémy nemohou vidět skrze stěny, a tím pádem v případě ostrého zásahu vznikají značná rizika. To by mohl změnit systém ReTWis 5 od společnosti Retia.

Malý radar o hmotnosti přibližně tří kilogramů je dlouhodobě vyvíjen a zdokonalován. Operátor zařízení snadno schová do batohu, přičemž je zde díky vojenským normám garantována odolnost přístroje a několikahodinová výdrž baterie. Zpracování obrazu je optimalizováno k detekci malých změn vyvolaných pohybem člověka nebo zvířete, a umožňuje tak lokalizovat osobu jenom díky pouhému dýchání.

Pochopitelně – překážka, přes niž se díváme, nesmí být kovová. Radar je také možné postavit na trojnožku a ovládat ho pomocí Wi-Fi signálu, čímž se nabízí jeho umístění na robotický systém a jeho následné dálkové řízení.

Armáda v blízké budoucnosti nasadí radar, tedy hardware specializovaný na konkrétní úkol. Již několik desetiletí však, především v USA, probíhá výzkum počítačového vidění, které využívá Wi-Fi signál.

V roce 2009 použili výzkumníci Joey Wilson a Neal Patwari signály WLAN, aby se tímto způsobem podívali za zavřené dveře. Jejich systém vysílal signál na 34 různých bodů do místnosti v laboratoři. Díky následnému měření mohli vědci uvnitř tohoto prostoru s přesností od jednoho metru rozpoznat pohybující se objekty.

I přes usilovný výzkum však tyto systémy mají jenom omezenou použitelnost – jejich rozlišení je nízké, obrazy poněkud zašuměné a plné rušivých odrazů, které znesnadňují porozumění dění za stěnami.

Výzkumníci Tianhong Li a jeho kolegové na MIT (Massachusetts Institute of Technology) nyní našli cestu, jak spolu kombinovat výhody obou metod – počítačového zpracování obrazu a využití rádiových vln. Základní myšlenka je prostá – uvedli systém vybavený umělou inteligencí, který propojuje informace získané díky rádiovým vlnám s gesty a chováním lidí.

Vědci systém trénují tak, že výzkumníci porovnávají dva obrazy identických scén, jednou s viditelným světlem, podruhé s rádiovými vlnami. Neuronová síť vybavená umělou inteligencí se potom učí, jaké rozložení rádiových signálů patří k jakému obrazu. Ve výsledku vidí nový „Radio Vision System“ mnoho situací, u nichž zobrazení ve viditelném spektru selhává při rozlišování, co mají jednotlivé osoby v úmyslu.

„Představili jsme neuronový model, který umí lidské chování rozpoznat skrze stěny přinejmenším stejně i při špatných světelných podmínkách,“ tvrdí výzkumník Li.


Úvodní foto: © Pavel Ignatov - Fotolia.com


Články z rubriky

Do pěti let budou 5G sítě používat téměř tři miliardy lidí"

Společnost Ericsson očekává, že do konce roku 2020 dosáhne celosvětový počet uživatelů 5G sítí 190 milionů a do konce roku 2025 až 2,8 miliardy.
více »


Covid-19 pomohl nastartovat digitální transformaci pojišťoven"

Accenture ČR poskytlo svůj náhled na to, jak Covid-19 efektivně urychlil nástup digitální transformace do pojišťovnictví v naší zemi.
více »


Průzkum: 5G je na cestě, operátoři myslí hlavně na zabezpečení"

Průzkum BPI Network ukazuje, že operátoři s ohledem na síťový provoz 5G, dramatický nárůst připojených zařízení a nové možnosti kritického využití přehodnocují zabezpečení.
více »


Ropou financované město budoucnosti vprostřed pouště"

Spojené arabské emiráty jsou bohatým státem, takže si mohou dovolit i poněkud šílené projekty. Jedním z nich je proklamované "město budoucnosti" Masdar, ležící jen několik desítek kilometrů daleko...
více »


Kontinent startupů: Evropa nesmí zaspat"

Evropa má vše, co potřebuje k tomu, aby se mohla znovu propracovat do popředí světa technologií.
více »


Související články


Tagy

Wi-Fi skener dům rádiové vlny radar umělá inteligence

Komentáře